Ganwyd Mari Elin ym Mlaencaron ym 1988. 

Nid yw hi erioed wedi astudio celf.

 

Serch hynny mae hi'n creu, gan ddysgu ei hun drwy arbrofi ag amrywiol gyfryngau.  Mae lle yn thema ganolog i waith Mari Elin, yn enwedig y bryniau Cymreig lle y'i magwyd hi, yn ogystal â hanes a chymeriadau'r ardal a defnyddia elfennau ffisegol o'r tirwedd i greu darnau naturiol.

 

Mae Mari Elin hefyd yn guradur yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac ar gael ar gyfer gwaith curadu llawrydd.

 

 

 

 

Mari Elin was born in Blaencaron, Wales in 1988. 

She has never studied art.

 

Nevertheless she creates, teaching herself along the way through experimenting with various media.  Place is a central theme in Mari Elin's work, specifically the Welsh hills where she was raised, along with its history and characters.

 

Mari Elin is also a curator at The National Library of Wales, as well as being available for freelance curatorial services.

IMG_20170910_212923_673.jpg